Příspěvky

Zobrazují se příspěvky z duben, 2015

INSTA DIARY | Některé fotky z instagramu

Obrázek
Dnes je tu nová série Insta Diary . Prostě některé fotky z Instagramu takže radší jdeme na to :). 

Today there is a new series Insta Diary. Just some pictures of Instagramu So you better go for it :).
Miluji poháry a ještě ten pocit když si ho uděláte sami ! :3  Mňam 

love cups and even the feeling when you make it yourself! 3 yummy
Nevím proč ale prostě školu dělám vždycky až večer :D 

I do not know why but I always just school until tonight: D
Březnu jsem měl to štěstí že jsem onemocněl. A to jsem musel dopisovat. 

This March, I was lucky that I got sick. And I had to correspond.Umělecké fotky

artistic photosTo bude všechno
Krásný den :)
Luv ya <3

It will all
A beautiful day :)

Luv ya <3