VŠE O BLOGU | Vedení,Nápady,Kreativita

Týdeník tenhle týden nebudu nestalo se nic zajímavého :/ Dnešní článek bude o vedení blogu, každý si pod vedení blogu představí napsat jeden článek a je to. Ale ono to tak často nebývá. Musíte mít nápad! U nápadu tu všechno začíná, musíte mít inspiraci na článek a musíte přibližně vědět o čem bude psát. No taky musíte mít  materiál, pokud budete dělat příspěvek o outfitu musíte vybrat kus oblečení který vyfotíte, vybrat místo kde to vyfotíte no a nakonec fotku upravit. Pokud bude psát  článek z obrázků  musíte najít obrázky. Ačkoliv se to nezdá , blogování zabere několik hodin. 

Weekly newspaper this week, I happened to anything interesting: / Today's article will be about keeping a blog, everyone under the present leadership of the blog write one article and it is. But it often is not. You must have an idea! For all starts with the idea that you need to have inspired the article and you must know about what is going to write. Well, you need to have the material if you make a post about the outfit you have to choose the piece of clothing which take a picture, choose a place where you take the picture and maybe eventually adjust. If you will write an article from the pictures, you need to find the pictures. Although it does not seem blogging takes a few hours.

Začnu vedením, 
pokud blogování berete vážně tak klidně  půl hodiny strávíte jen designu, prostě si dáváte na blogu hodně práce. Celkové i napsáný obyčejného článku dá hodně práce.Dobré je začít předlohou, napsat v bodech na papír o čem budete psát. Samozřejmě pokud nejste perfekcionalista nebo puntičkář (nebo jste prostě já :D) stačí vám sednou k počítači a je to. 

l'll start with the leadership,

if you take blogging seriously and calmly spend half an hour just design, you simply have a lot of work on the blog. Total also written on an ordinary article gives much práce.Dobré is to start a model, write in paragraphs on paper what you write. Of course, if you're a perfectionist and a stickler (or you're just me: D) you just need to sit down to the computer and that's it.

Nápady, 
nápad ve hodně situací přijde nárazově z ničeho nic, prostě bum a je tu nápad. Co víc asi napsat

ideas

the idea in a lot of situations coming fitfully out of nowhere, just bum and there is an idea. What more could probably write

No a poslední kreativita, 
někdo bere blog jako místo kde se může vyřádit,vyblbnout nebo se nechat unášet fantazii, je jen na vás jak bude článek rozsáhlí nebo jak bude dlouho to je potřeba nechat na vaší fantazii 

Well, the last creativity,

someone takes the blog as a place where they can enjoy themselves, vyblbnout or drift imagination, it's up to you how the article will be extensive or how long it will need to let your imagination

To je všechno, 
Mějte krásný zbytek pondělí. 
Luv ya <3

That is all,
Have a great rest Monday.

Luv ya <3

Komentáře

Populární příspěvky z tohoto blogu

Moje staré fotky na INSTAGRAMU

TYPY NA SERIÁLY ep. 3

Co mám ve svém mobilu?